Amateur astronomer

Je to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo

obrázek vesmíru

Vesmír

Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie a časoprostoru, který je obsahuje. Zahrnuje tedy hvězdy, planety, galaxie, mezigalaktický prostor, temnou hmotu a další.

obrázek mléčné dráhy

Galaxie

Galaxie je gravitačně vázaný systém hvězd, hvězdných zbytků, mezihvězdné hmoty, kosmického prachu a temné hmoty.

obrázek černé díry

Černé díry

Černá díra je natolik hmotný objekt, že jeho gravitační pole je v jisté oblasti časoprostoru natolik silné, že žádný objekt včetně světla nemůže tuto oblast opustit.

obrázek slunce

Hvězdy

Hvězda je plazmové (plynné), přibližně kulovité těleso ve vesmíru, které má vlastní zdroj viditelného záření, drží ho pohromadě jeho vlastní gravitace a má hmotnost 0,08 až 300 hmotností Slunce.

obrázek planety země

Planety

Planeta je takové těleso, které obíhá kolem Slunce a splňuje následující podmínky:

  • má dostatečnou hmotnost
  • je dominantní v zóně své oběžné dráhy
  • není družicí jiného tělesa
obrázek trpasličí planety pluto

Trpasličí planety

Trpasličí planeta je objekt sluneční soustavy, který je podobný planetě a musí splňovat následující kritéria:

  • obíhá okolo Slunce
  • má dostatečnou hmotnost
  • není satelitem
obrázek měsíce

Měsíce

Měsíc, též přirozený satelit či přirozená družice je kosmické těleso přirozeného původu pohybující se po oběžné dráze kolem jiného (většího) vesmírného tělesa, kterým může být planeta, trpasličí planeta nebo planetka.

obrázek meteoroidu

Meteory

Meteor je světelný jev, který nastane při průletu drobného kosmického tělíska (meteoroidu) zemskou atmosférou.

A mnoho dalších.

Pokud máte nápad na další témata, která bych mohla zpracovat neváhejte se mi ozvat na mém e-mailu